SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200812-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
vBulletin – kritická zero-day zraniteľnosť
Popis
Bezpečnostný výskumník informoval o kritickej zero-day zraniteľnosti v diskusnom fóre vBulletin.
Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených URL parametrov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Zraniteľnosť je v súčasnosti aktívne zneužívaná útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
11.08.2020
CVE
IOC
Zasiahnuté systémy
vBulletin verzie staršie ako 5.6.2, 5.6.1 a 5.6.0 Security patch 11.08.2020
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Zabrániť zneužitiu zraniteľnosti je tiež možné vypnutím podpory „PHP, Static HTML, and Ad Module rendering“ v nastaveniach systému.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://forum.vbulletin.com/forum/vbulletin-announcements/vbulletin-announcements_aa/4445227-vbulletin-5-6-0-5-6-1-5-6-2-security-patch
https://securityaffairs.co/wordpress/106998/breaking-news/vbulletin-zero-day.html
https://www.zdnet.com/article/security-researcher-publishes-details-and-exploit-code-for-a-vbulletin-zero-day
https://www.helpnetsecurity.com/2020/08/11/fix-cve-2019-16759/

« Späť na zoznam