SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200812-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Siemens produkty – kritické zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Siemens vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
11.08.2020
CVE
CVE-2019-15126, CVE-2020-10055, CVE-2020-15781, CVE-2020-7583, CVE-2020-8597
IOC
Zasiahnuté systémy
SICAM WEB firmware for SICAM A8000 RTUs verzie staršie ako 05.30
Automation License Manager verzie staršie ako 6.0.8
RUGGEDCOM RM1224 verzie staršie ako 6.3
SCALANCE M-800 / S615 verzie staršie ako 6.3
SIMATIC RF350M
SIMATIC RF650M
SIMOTICS CONNECT 400
Desigo CC
Desigo CC Compact
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://cert-portal.siemens.com/productcert/txt/ssa-809841.txt
https://cert-portal.siemens.com/productcert/txt/ssa-786743.txt
https://cert-portal.siemens.com/productcert/txt/ssa-712518.txt
https://cert-portal.siemens.com/productcert/txt/ssa-388646.txt
https://cert-portal.siemens.com/productcert/txt/ssa-370042.txt
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-224-08
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-224-07
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-224-06
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-224-05
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-224-04

« Späť na zoznam