SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200812-05

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Schneider Electric APC Easy UPS On-Line – viacero zraniteľností
Popis
Spoločnosť Schneider Electric vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt APC Easy UPS On-Line, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.
Bezpečnostné zraniteľnosti vo funkcii „FileUploadServlet“ umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
11.08.2020
CVE
CVE-2020-7521, CVE-2020-7522
IOC
Zasiahnuté systémy
Schneider Electric SFAPV9601 – APC Easy UPS On-Line Software verzie staršie ako 2.1
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Zneprístupnenie služby
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnený prístup do systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://www.se.com/ww/en/download/document/SEVD-2020-224-04/
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-224-02

« Späť na zoznam