SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200813-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
Kritické zraniteľnosti v SAP produktoch
Popis
Spoločnosť SAP vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť v SAP NetWeaver umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne upravených súborov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
11.08.2020
CVE
CVE-2019-11358, CVE-2020-11022, CVE-2020-11023, CVE-2020-6273, CVE-2020-6284, CVE-2020-6286, CVE-2020-6287, CVE-2020-6293, CVE-2020-6294, CVE-2020-6295, CVE-2020-6296, CVE-2020-6297, CVE-2020-6298, CVE-2020-6299, CVE-2020-6300, CVE-2020-6301, CVE-2020-6309, CVE-2020-6310, CVE-2020-9281
IOC
Zasiahnuté systémy
SAP NetWeaver (Knowledge Management) verzie 7.30, 7.31, 7.40, 7.50
SAP Business Objects Business Intelligence Platform verzie 4.2, 4.3
SAP Banking Services (Generic Market Data) verzie 400, 450, 500
SAP NetWeaver (ABAP Server) and ABAP Platform verzie 700, 701, 702, 710, 711, 730, 731, 740, 750, 751, 753, 755
SAP NetWeaver AS JAVA (ENGINEAPI) verzie 7.10, 7.10
SAP NetWeaver AS JAVA (WSRM) verzie 7.10, 7.11, 7.20, 7.30, 7.31, 7.40, 7.50
SAP NetWeaver AS JAVA (SERVERCORE) verzie 7.10, 7.10, 7.11
SAP NetWeaver AS JAVA (J2EE-FRMW) verzie J2EE-FRMW 7.10, 7.11
SAP NetWeaver (Knowledge Management) verzie 7.30, 7.31, 7.40, 7.50
SAP Adaptive Server Enterprise verzia 16.0
SAP Commerce verzie 6.7, 1808, 1811, 1905, 2005
SAP Data Intelligence verzia 3
SAPUI5 (UISAPUI5_JAVA) verzia 7.50
SAPUI5 (SAP_UI) verzie 750, 751, 752, 753, 754, 755
SAPUI5 (UI_700) verzia 200
SAP ERP (HCM Travel Management) verzie 600, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608
SAP Business Objects Business Intelligence Platform (Central Management Console) verzie 4.2, 4.3
SAP S/4 HANA (Fiori UI for General Ledger Accounting) verzie 103, 104
SAP NetWeaver (ABAP Server) and ABAP Platform verzie 702, 730, 731, 740, 750, 751, 752, 753, 754, 755
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Neoprávnený prístup do systému
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnená zmena v systéme
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=552603345

« Späť na zoznam