SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200813-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Intel produkty – viacero zraniteľností
Popis
Spoločnosť Intel vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty Server Boards, Server Systems a Compute Modules, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšie zraniteľnosti spočívajú v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňujú neautentifikovanému útočníkovi nachádzajúcemu sa v rovnakom sieťovom segmente eskalovať svoje privilégiá a získať úplnú kontrolu nad systémom.
Dátum prvého zverejnenia varovania
11.08.2020
CVE
CVE-2020-8706, CVE-2020-8707, CVE-2020-8708, CVE-2020-8709, CVE-2020-8710, CVE-2020-8711, CVE-2020-8712, CVE-2020-8713, CVE-2020-8714, CVE-2020-8715, CVE-2020-8716, CVE-2020-8717, CVE-2020-8718, CVE-2020-8719, CVE-2020-8720, CVE-2020-8721, CVE-2020-8722, CVE-2020-8723, CVE-2020-8729, CVE-2020-8730, CVE-2020-8731, CVE-2020-8732
IOC
Zasiahnuté systémy
Intel® Server System R1000WT and R2000WT Families
Intel® Server Boards S2600WT Family
Intel® Server Board S2600CW Family
Intel® Compute Module HNS2600KP Family
Intel® Server Board S2600KP Family
Intel® Compute Module HNS2600TP Family
Intel® Server Board S2600TP Family
Intel® Server System R1000SP, LSVRP and LR1304SP Families
Intel® Server Board S1200SP Family
Intel® Server System R1000WF and R2000WF Families
Intel® Server Board S2600WF Family
Intel® Server Board S2600ST Family
Intel® Compute Module HNS2600BP Family
Intel® Server Board S2600BP Family
Následky
Eskalácia privilégií
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré môžu spôsobiť únik informácií, je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00384.html

« Späť na zoznam