SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200813-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.0
Identifikátor
Citrix Endpoint Management XenMobile Server – viacero zraniteľností
Popis
Spoločnosť Citrix vydala aktualizácie na svoj produkt Citrix Endpoint Management XenMobile Server, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšie, bližšie nešpecifikované bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
11.08.2020
CVE
CVE-2020-8208, CVE-2020-8209, CVE-2020-8210, CVE-2020-8211, CVE-2020-8212
IOC
Zasiahnuté systémy
Citrix Endpoint Management XenMobile Server 10.12 verzie staršie ako RP2
Citrix Endpoint Management XenMobile Server 10.11 verzie staršie ako RP4
Citrix Endpoint Management XenMobile Server 10.10 verzie staršie ako RP6
Citrix Endpoint Management XenMobile Server verzie staršie ako 10.9 RP5
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena
všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.citrix.com/blogs/2020/08/11/citrix-provides-security-update-on-citrix-endpoint-management/
https://support.citrix.com/article/CTX277457
https://www.theregister.com/2020/08/12/citrix_endpoint_management_critical_bug/

« Späť na zoznam