SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200813-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Zoho ADSelfService Plus – kritická zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Zoho vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt ADSelfService Plus, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
08.08.2020
CVE
CVE-2020-11552
IOC
Zasiahnuté systémy
Zoho ADSelfService Plus verzie staršie ako build 6003
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://seclists.org/fulldisclosure/2020/Aug/4
https://pitstop.manageengine.com/portal/en/community/topic/adselfservice-plus-6003-release-faceid-support
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-11552

« Späť na zoznam