SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200819-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.3
Identifikátor
Thales Cinterion komunikačné moduly – kritická zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Thales vydala aktualizáciu na portfólio svojich komunikačných modulov Cinterion, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje lokálnemu, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup k citlivým údajom. V bližšie nešpecifikovaných prípadoch je zraniteľnosť možné znaužiť aj vzdialene prostredníctvom 3G.
Dátum prvého zverejnenia varovania
19.08.2020
CVE
CVE-2020-15858
IOC
Zasiahnuté systémy
IoT zariadenia viacerých výrobcov obsahujúce komunikačné moduly:
Thales EHS 8
Thales EHS 5
Thales EHS 6
Thales BGS 5
Thales PDS 5
Thales PDS 6
Thales PDS 8
Thales ELS 61
Thales ELS 81
Thales PLS 62
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré môžu spôsobiť únik informácií, je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://threatpost.com/flaw-affecting-millions-iot-devices/158472/
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/186948
https://threatravens.com/vj_xealbiem/

« Späť na zoznam