SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200826-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Apache – viacero zraniteľností
Popis
Vývojári Apache vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho webového servera, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.
Bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených súborov spôsobiť pretečenie zásobníka a následne vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
24.08.2020
CVE
CVE-2020-11984, CVE-2020-11993, CVE-2020-9490
IOC
Zasiahnuté systémy
Apache verzie staršie ako 2.4.46
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom zasiahnutých systémov odporúčame bezodkladne nainštalovať bezpečnostné aktualizácie.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.tenable.com/cve/CVE-2020-11984
https://downloads.apache.org//httpd/CHANGES_2.4.46
https://thehackernews.com/2020/08/apache-webserver-security.html
https://bugs.chromium.org/p/project-zero/issues/detail?id=2030

« Späť na zoznam