SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200908-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
WordPress File Manager – kritická zraniteľnosť
Popis
Vývojári WordPress zásuvného modulu File Manager vydali bezpečnostnú aktualizáciu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Bezpečnostná zraniteľnosť je aktívne zneužívaná útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
01.09.2020
CVE
IOC
Zasiahnuté systémy
WordPress File Manager verzie staršie ako 6.9
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Odporúčame uistiť sa, či Vaše webové stránky nie sú založené na redakčnom systéme WordPress so zraniteľnou verziou pluginu. V prípade že áno, zabezpečte aktualizáciu redakčného systému a pluginu.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://seravo.com/blog/0-day-vulnerability-in-wp-file-manager/
https://www.cisecurity.org/advisory/a-vulnerability-in-wordpress-file-manager-plugin-could-allow-for-remote-code-execution_2020-123/
https://www.wordfence.com/blog/2020/09/700000-wordpress-users-affected-by-zero-day-vulnerability-in-file-manager-plugin/
https://www.theregister.com/2020/09/03/wordpress_plugin_bug/
https://www.zive.cz/clanky/hackeri-zneuzivaji-kritickou-chybu-v-doplnku-pro-wordpress–v-ohrozeni-je-pres-350-tisic-webu/sc-3-a-205770/default.aspx
https://arstechnica.com/information-technology/2020/09/hackers-are-exploiting-a-critical-flaw-affecting-350000-wordpress-sites/
https://blog.nintechnet.com/critical-zero-day-vulnerability-fixed-in-wordpress-file-manager-700000-installations/
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/187729

« Späť na zoznam