SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200909-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
Wibu-Systems AG CodeMeter – kritické zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Wibu-Systems vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt CodeMeter, ktorá opravuje kritické bezpečnostné zraniteľnosti.
Bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočným overovaním používateľských vstupov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených paketov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
04.09.2020
CVE
CVE-2020-14509, CVE-2020-14513, CVE-2020-14515, CVE-2020-14517, CVE-2020-14519, CVE-2020-16233
IOC
Zasiahnuté systémy
WIBU-SYSTEMS CodeMeter Runtime verzie staršie ako 7.10a (implementované v produktoch Siemens, Rockwell Automation a ďalších)
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-203-01
https://www.wibu.com/fileadmin/wibu_downloads/security_advisories/Advisory_WIBU-200521-01.pdf
https://www.wibu.com/fileadmin/wibu_downloads/security_advisories/Advisory_WIBU-200521-02.pdf
https://www.wibu.com/fileadmin/wibu_downloads/security_advisories/Advisory_WIBU-200521-03.pdf
https://www.wibu.com/fileadmin/wibu_downloads/security_advisories/Advisory_WIBU-200521-04.pdf
https://www.wibu.com/fileadmin/wibu_downloads/security_advisories/Advisory_WIBU-200521-05.pdf
https://www.wibu.com/fileadmin/wibu_downloads/security_advisories/Advisory_WIBU-200521-06.pdf
https://cert-portal.siemens.com/productcert/txt/ssa-455843.txt
https://www.securityweek.com/vulnerabilities-codemeter-licensing-product-expose-ics-remote-attacks
https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2553528/License%20to%20Kill%20Leveraging%20License%20Management%20to%20Attach%20ICS%20Networks.pdf

« Späť na zoznam