SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200909-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Intel AMT a ISM – kritická zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Intel vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoje produkty AMT a ISM, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi spôsobiť pretečenie zásobníka a následne vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
08.09.2020
CVE
CVE-2020-8758
IOC
Zasiahnuté systémy
Intel AMT a Intel ISM verzie staršie ako 11.8.79, 11.12.79, 11.22.79, 12.0.68 a 14.0.39
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Eskalácia privilégií
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00404.html

« Späť na zoznam