SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200909-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.6
Identifikátor
SAP produkty – viacero zraniteľností
Popis
Spoločnosť SAP vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Kritické bezpečnostné zraniteľnosti v produktoch SAP Marketing a SAP NetWeaver umožňujú vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
08.09.2020
CVE
CVE-2020-11022, CVE-2020-11023, CVE-2020-6207, CVE-2020-6275, CVE-2020-6282, CVE-2020-6283, CVE-2020-6288, CVE-2020-6296, CVE-2020-6302, CVE-2020-6311, CVE-2020-6312, CVE-2020-6313, CVE-2020-6314, CVE-2020-6317, CVE-2020-6318, CVE-2020-6320, CVE-2020-6321, CVE-2020-6322, CVE-2020-6324, CVE-2020-6325, CVE-2020-6326, CVE-2020-6327, CVE-2020-6328, CVE-2020-6329, CVE-2020-6330, CVE-2020-6331, CVE-2020-6332, CVE-2020-6333, CVE-2020-6334, CVE-2020-6335, CVE-2020-6336, CVE-2020-6337, CVE-2020-6338, CVE-2020-6339, CVE-2020-6340, CVE-2020-6341, CVE-2020-6342, CVE-2020-6343, CVE-2020-6344, CVE-2020-6345, CVE-2020-6346, CVE-2020-6347, CVE-2020-6348, CVE-2020-6349, CVE-2020-6350, CVE-2020-6351, CVE-2020-6352, CVE-2020-6353, CVE-2020-6354, CVE-2020-6355, CVE-2020-6356, CVE-2020-6357, CVE-2020-6358, CVE-2020-6359, CVE-2020-6360, CVE-2020-6361
IOC
Zasiahnuté systémy
SAP Marketing (Mobile Channel Servlet), verzie – 130, 140, 150
SAP NetWeaver (ABAP Server) and ABAP Platform, verzie – 700, 701, 702, 710, 711, 730, 731, 740, 750, 751, 752, 753, 754, 755
BANKING SERVICES FROM SAP 9.0(Bank Analyzer), verzia – 500
S/4HANA FIN PROD SUBLDGR, verzia – 100
SAP Commerce, verzie – 6.7, 1808, 1811, 1905, 2005
SAP NetWeaver AS ABAP (BSP Test Application), verzie – 700, 701, 702, 730, 731, 740, 750, 751, 752, 753, 754, 755
SAP NetWeaver (Knowledge Management), verzie – 7.30,7.31,7.40,7.50
SAP Business Objects Business Intelligence Platform (BI Workspace), verzie – 4.1, 4.2
SAPFiori(Launchpad), verzie – 750, 752, 753, 754, 755
SAP 3D Visual Enterprise Viewer, verzia – 9
SAP Adaptive Server Enterprise, verzie – 15.7, 16.0
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=557449700

« Späť na zoznam