SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201012-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
WAVLINK WN530H4 router – kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Bezpečnostný výskumník zverejnil informácie o kritických bezpečnostných zraniteľnostiach routrov WAVLINK WN530H4.
Bližšie nešpecifikované zraniteľnosti v /cgi-bin/makeRequest.cgi a /cgi-bin/live_api.cgi by vzdialený neautentifikovaný útočník mohol zneužiť na vykonanie škodlivého kódu a získanie úplnej kontroly nad zariadením.
Dátum prvého zverejnenia varovania
02.10.2020 (posledná aktualizácia 08.10.2020)
CVE
CVE-2020-12124, CVE-2020-12125
IOC
Zasiahnuté systémy
WAVLINK WN530H4 verzie M30H4.V5030.190403
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Na uvedené zraniteľnosti v súčasnosti nie sú dostupné aktualizácie. Administrátorom odporúčame sledovať stránky výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Taktiež odporúčame limitovať dostupnosť manažmentových rozhraní routrov z Internetu zavedením firewallových pravidiel a riadenia prístupu.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://cerne.xyz/bugs/CVE-2020-12124
https://cve.circl.lu/cve/CVE-2020-12124
https://cerne.xyz/bugs/CVE-2020-12125
https://cve.circl.lu/cve/CVE-2020-12125
https://www.tenable.com/cve/CVE-2020-12125

« Späť na zoznam