SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201012-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.9
Identifikátor
Node.js – zraniteľnosti viacerých modulov
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o zraniteľnostiach Node.js modulov phantomjs-seo, node-pdf-generator, hello.js, simpl-schema a next.
Zraniteľnosti v moduloch phantomjs-seo a node-pdf-generator sú spôsobené nedostatočným overovaním používateľských vstupov a vzdialený neautentifikovaný útočník by ich mohol zneužiť na realizáciu SSRF útokov (Server Side Request Forgery).
Zraniteľnosť v module hello.js spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a vzdialený neautentifikovaný útočník by ju mohol zneužiť na realizáciu XSS útokov (Cross Site Scripting).
Zraniteľnosť v module simpl-schema by vzdialený neautentifikovaný útočník mohol zneužiť na zneprístupnenie služby.
Open-redirect zraniteľnosť v module next by vzdialený neautentifikovaný útočník mohol zneužiť na presmerovanie v rámci phishingových kampaní.
Dátum prvého zverejnenia varovania
05.10.2020 (posledná aktualizácia 07.10.2020)
CVE
CVE-2020-15242, CVE-2020-7739, CVE-2020-7740, CVE-2020-7741, CVE-2020-7742
IOC
Zasiahnuté systémy
Node.js phantomjs-seo verzie 1.0.0
Node.js node-pdf-generator verzie 0.0.6
Node.js hello.js verzie 1.18.5
Node.js simpl-schema verzie 1.10.1
Node.js next verzie staršie ako 9.5.0 až 9.5.3
Následky
Vykonanie škodlivého kódu
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Na zraniteľnosti phantomjs-seo, node-pddf-generator v súčasnosti nie sú dostupné aktualizácie. Odporúčame uistiť sa, či Vaše aplikácie nevyužívajú predmetné Node.js moduly. V prípade, že áno, do vydania bezpečnostných aktualizácií odporúčame dané moduly nepoužívať.
Administrátorom aplikácií využívajúcich hello.js a simpl-schema odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Zdroje
https://snyk.io/vuln/SNYK-JS-PHANTOMJSSEO-609638
https://snyk.io/vuln/SNYK-JS-NODEPDFGENERATOR-609636
https://snyk.io/vuln/SNYK-JS-HELLOJS-1014546
https://snyk.io/vuln/SNYK-JS-SIMPLSCHEMA-1016157
https://github.com/vercel/next.js/security/advisories/GHSA-x56p-c8cg-q435

« Späť na zoznam