SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201012-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
Gitlab Runner – kritická zraniteľnosť
Popis
Vývojári produktu Gitlab vydali bezpečnostnú aktualizáciu na produkt Gitlab Runner, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Zraniteľnosť je možné zneužiť v prípade nasadenia Gitlab Runner na systémoch Windows s technológiou Docker. Vzdialený autentifikovaný útočník by ju prostredníctvom build premennej DOCKER_AUTH_CONFIG mohol zneužiť na vykonanie škodlivého kódu na operačnom systéme Windows hostujúcom Docker kontajnery.
Dátum prvého zverejnenia varovania
08.10.2020
CVE
CVE-2020-13347
IOC
Zasiahnuté systémy
GitLab Runner verzie 13.2.3
GitLab Runner verzie 13.3.1
GitLab Runner verzie 13.4.0
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/189518
https://gitlab.com/gitlab-org/cves/-/blob/master/2020/CVE-2020-13347.json

« Späť na zoznam