SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201012-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.3
Identifikátor
Microsoft Azure Sphere – viacero zraniteľností
Popis
Bezpečnostní vyskumníci zverejnili informácie o viacerých zraniteľnostiach v produkte Microsoft Azure Sphere, z ktorých 2 sú považované za kritické.
Najzávažnejšie zraniteľnosti by lokálny neautentifikovaný útočník mohol zneužiť na vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
06.10.2020
CVE
IOC
Zasiahnuté systémy
Microsoft Azure Sphere verzie 20.06
Microsoft Azure Sphere 20.07
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Na uvedené zraniteľnosti v súčasnosti nie sú dostupné aktualizácie. Administrátorom odporúčame sledovať stránky výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2020-1130
https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2020-1139
https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2020-1134
https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2020-1129

« Späť na zoznam