SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201012-06

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
QNAP Helpdesk – viacero zraniteľností
Popis
Spoločnosť QNAP vydala bezpečnostné aktualizácie na svoj produkt QNAP Helpdesk, ktorý opravuje dvojicu bezpečnostných zraniteľností.
Zraniteľnosti spočívajú v nesprávnej implementácii mechanizmov riadenia prístupu a vzdialený neautentifikovaný útočník by ich mohol zneužiť na získanie úplnej kontroly nad zraniteľnými QNAP zariadeniami.
Dátum prvého zverejnenia varovania
07.10.2020
CVE
CVE-2020-2506, CVE-2020-2507
IOC
Zasiahnuté systémy
QNAP Helpdesk verzie staršie ako 3.0.3
Následky
Úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Zdroje
https://www.qnap.com/en/security-advisory/QSA-20-08

« Späť na zoznam