SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201012-09

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.0
Identifikátor
HPE KVM IP konzolové prepínače – viacero zraniteľností
Popis
Spoločnosť HP vydala bezpečnostné aktualizácie na KVM IP konzolové prepínače rady G2 4x1Ex32, ktoré obsahujú dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti.
Uvedené zraniteľnosti by vzdialený autentifikovaný útočník mohol zneužiť na vykonanie škodlivého kódu, realizáciu XSS útokov a získanie neoprávneného prístupu k citlivým údajom.
Dátum prvého zverejnenia varovania
02.10.2020
CVE
CVE-2020-24627, CVE-2020-24628
IOC
Zasiahnuté systémy
HPE KVM IP Console Switches G2 4x1Ex32 verzie staršie ako 2.8.3
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=emr_na-hpesbhf04044en_us

« Späť na zoznam