SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201023-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
WordPress plugin Loginizer – zraniteľnosť
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o bezpečnostných zraniteľnostiach autentifikačného pluginu Loginizer pre platformu WordPress.
Bezpečnostné zraniteľnosti spočívajú v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a vzdialený neautentifikovaný útočník by ich mohol zneužiť na realizáciu SQL injekcie alebo XSS útokov.
Dátum prvého zverejnenia varovania
21.10.2020 (posledná aktualizácia 22.10.2020)
CVE
IOC
Zasiahnuté systémy
Loginizer verzie staršie ako 1.6.4
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Neoprávnená zmena v systéme
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Odporúčame ustiť sa, či Vaše aplikácie založené na platforme WordPress nevyužívajú plugin Loginizer v zraniteľných verizách. V prípade, že áno, administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.tripwire.com/state-of-security/featured/loginizer-wordpress-plugin-forced-update/
https://wpdeeply.com/loginizer-before-1-6-4-sqli-injection/

« Späť na zoznam