SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201023-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
HP Intelligent Management Center – kritické zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť HP vydala bezpečnostné aktualizácie na svoj produkt HP Intelligent Management Center, ktoré opravujú viacero kritických zraniteľností.
Zraniteľnosti by vzdialený neautentifikovaný útočník mohol zneužiť na vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
12.10.2020 (posledná aktualizácia 20.10.2020)
CVE
CVE-2020-24629, CVE-2020-24630, CVE-2020-24646, CVE-2020-24647, CVE-2020-24648, CVE-2020-24649, CVE-2020-24650, CVE-2020-24651, CVE-2020-24652, CVE-2020-7141, CVE-2020-7142, CVE-2020-7143, CVE-2020-7144, CVE-2020-7145, CVE-2020-7146, CVE-2020-7147, CVE-2020-7148, CVE-2020-7149, CVE-2020-7150, CVE-2020-7151, CVE-2020-7152, CVE-2020-7153, CVE-2020-7154, CVE-2020-7155, CVE-2020-7156, CVE-2020-7157, CVE-2020-7158, CVE-2020-7159, CVE-2020-7160, CVE-2020-7161, CVE-2020-7162, CVE-2020-7163, CVE-2020-7164, CVE-2020-7165, CVE-2020-7166, CVE-2020-7167, CVE-2020-7168, CVE-2020-7169, CVE-2020-7170, CVE-2020-7171, CVE-2020-7172, CVE-2020-7173, CVE-2020-7174, CVE-2020-7175, CVE-2020-7176, CVE-2020-7177, CVE-2020-7178, CVE-2020-7179, CVE-2020-7180, CVE-2020-7181, CVE-2020-7182, CVE-2020-7183, CVE-2020-7184, CVE-2020-7185, CVE-2020-7186, CVE-2020-7187, CVE-2020-7188, CVE-2020-7189, CVE-2020-7190, CVE-2020-7191, CVE-2020-7192, CVE-2020-7193, CVE-2020-7194, CVE-2020-7195
IOC
Zasiahnuté systémy
HP Intelligent Management Center (iMC) verzie staršie ako PLAT 7.3
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace a monitorovacie systémy odporúčame prevádzkovať oddelené od Internetu.
Zdroje
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=emr_na-hpesbnw04036en_us

« Späť na zoznam