SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201023-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
VMware produkty – viacero zraniteľností
Popis
Spoločnosť VMware vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty ESXi, Workstation, Fusion a NSX-T, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšie zraniteľnosti by vzdialený neautentifikovaný útočník mohol zneužiť na vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
20.10.2020
CVE
CVE-2020-3981, CVE-2020-3982, CVE-2020-3992, CVE-2020-3993, CVE-2020-3994, CVE-2020-3995
IOC
Zasiahnuté systémy
VMware ESXi, Workstation, Fusion a NSX-T vo verziách špecifikovaných na:
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0023.html
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0023.html

« Späť na zoznam