SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201102-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Viacero zraniteľností Google Android OS
Popis
Spoločnosť Google vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj operačný systém Android, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšie zraniteľnosti by vzdialený neautentifikovaný útočník mohol zneužiť na vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
02.11.2020
CVE
CVE-2020-0409, CVE-2020-0418, CVE-2020-0424, CVE-2020-0437, CVE-2020-0438, CVE-2020-0439, CVE-2020-0441, CVE-2020-0442, CVE-2020-0443, CVE-2020-0445, CVE-2020-0446, CVE-2020-0447, CVE-2020-0448, CVE-2020-0449, CVE-2020-0450, CVE-2020-0451, CVE-2020-0452, CVE-2020-0453, CVE-2020-0454, CVE-2020-11123, CVE-2020-11127, CVE-2020-11168, CVE-2020-11175, CVE-2020-11184, CVE-2020-11193, CVE-2020-11196, CVE-2020-11205, CVE-2020-12856, CVE-2020-3632, CVE-2020-3639
IOC
Zasiahnuté systémy
Konkrétne verzie zasiahnutých produktov sú špecifikované na:
https://source.android.com/security/bulletin/2020-11-01.html
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Zneprístupnenie služby
Eskalácia privilégií
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Po odstránení zraniteľnosti, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://source.android.com/security/bulletin/2020-11-01.html
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-12856

« Späť na zoznam