SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201103-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
Viacero kritických zraniteľností v Google Chrome
Popis
Spoločnosť Google vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj internetový prehliadač Google Chrome.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť umožňuje vzdialenému neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorenej webstránky vykonať škodlivý kód a získať úplnú kontrolu nad systémom.
Viacero zraniteľností sú v súčasnosti aktívne zneužívané útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
03.11.2020
CVE
CVE-2020-16004, CVE-2020-16005, CVE-2020-16006, CVE-2020-16007, CVE-2020-16008, CVE-2020-16009, CVE-2020-16011
IOC
Zasiahnuté systémy
Google Chrome verzie staršie ako 86.0.4240.183
Následky
Neoprávnená zmena v systéme
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Po odstránení zraniteľnosti, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.cisecurity.org/advisory/multiple-vulnerabilities-in-google-chrome-could-allow-for-arbitrary-code-execution_2020-149/
https://www.suse.com/security/cve/CVE-2020-16011/
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-16004
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-16005
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-16006
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-16007
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-16008
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-16009

« Späť na zoznam