SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201103-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Kritická zraniteľnosť industriálneho systému PcVue
Popis
Spoločnosť PcVue Solutions vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj industriálny systém PcVue, ktorá opravuje viacero zraniteľností a jednu kritickú zraniteľnosť.
Najzávažnejšia zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému neautentifikovanému útočníkovi vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
03.11.2020
CVE
CVE-2020-26867, CVE-2020-26868, CVE-2020-26869
IOC
Zasiahnuté systémy
PcVue verzie od 8.10 a staršie ako 12.0.17
Následky
Neoprávnený prístup do systému
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od Internetu.
Po odstránení zraniteľnosti, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-308-03

« Späť na zoznam