SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201109-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Zraniteľnosť terminálov Mitsubishi electric
Popis
Spoločnosť Mitsubishi vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje terminály série GOT1000, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia zraniteľnosť sa nachádza v CoreOS a umožňuje vzdialenému neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvoreného packetu vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
05.11.2020
CVE
CVE-2020-5644, CVE-2020-5645, CVE-2020-5646, CVE-2020-5647, CVE-2020-5648, CVE-2020-5649
IOC
Zasiahnuté systémy
Mitsubishi GT1455-QTBDE s CoreOS verzie staršie ako 05.65.00.BD
Mitsubishi GT1450-QMBDE s CoreOS verzie staršie ako 05.65.00.BD
Mitsubishi GT1450-QLBDE s CoreOS verzie staršie ako 05.65.00.BD
Mitsubishi GT1455HS-QTBDE s CoreOS verzie staršie ako 05.65.00.BD
Mitsubishi GT1450HS-QMBDE s CoreOS verzie staršie ako 05.65.00.BD
Následky
Zneprístupnenie služby
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Taktiež odporúčame limitovať prístup k administratívnemu rozhraniu a jeho funkciám zavedením zoznamu pre riadenie prístupov (ACL).
Po odstránení zraniteľnosti, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-310-02
https://www.mitsubishielectric.co.jp/psirt/vulnerability/pdf/2020-014.pdf

« Späť na zoznam