SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201109-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
Zraniteľnosť monitorovacieho systému Alerta
Popis
Spoločnosť Alerta vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Alerta, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému neautentifikovanému útočníkovi obísť LDAP autentifikáciu, získať neoprávnený prístup do systému a následne vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti.
Dátum prvého zverejnenia varovania
05.11.2020
CVE
CVE-2020-26214
IOC
Zasiahnuté systémy
Alerta verzie staršie ako 8.10
Následky
Neoprávnený prístup do systému
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Taktiež odporúčame limitovať prístup k administratívnemu rozhraniu a jeho funkciám zavedením zoznamu pre riadenie prístupov (ACL).
Po odstránení zraniteľnosti, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://github.com/alerta/alerta/security/advisories/GHSA-5hmm-x8q8-w5jh
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-26214
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-26214

« Späť na zoznam