SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201116-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
Viacero kritických zraniteľností v produktoch SAP
Popis
Vývojári zo spoločnosti SAP vydali bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia kritická zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému neautentifikovanému útočníkovi vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
11.11.2020
CVE
CVE-2019-0230, CVE-2019-0233, CVE-2020-26807, CVE-2020-26808, CVE-2020-26809, CVE-2020-26810, CVE-2020-26811, CVE-2020-26814, CVE-2020-26815, CVE-2020-26817, CVE-2020-26818, CVE-2020-26819, CVE-2020-26820, CVE-2020-26821, CVE-2020-26822, CVE-2020-26823, CVE-2020-26824, CVE-2020-26825, CVE-2020-6207, CVE-2020-6284, CVE-2020-6311, CVE-2020-6316
IOC
Zasiahnuté systémy
SAP Solution Manager (JAVA stack), vo verzii 7.2
SAP Solution Manager (User Experience Monitoring), vo verzii 7.2
SAP Data Services, vo verziách 4.2
SAP AS ABAP(DMIS), vo verziách 2011_1_620, 2011_1_640, 2011_1_700, 2011_1_710, 2011_1_730, 2011_1_731, 2011_1_752, 2020
SAP S4 HANA(DMIS), vo verziách 101, 102, 103, 104, 105
SAP NetWeaver AS JAVA, vo verziách 7.20, 7.30, 7.31, 7.40, 7.50
SAP NetWeaver (Knowledge Management); vo verziách 7.30, 7.31, 7.40, 7.50
SAP Fiori Launchpad (News Tile Application), vo verziách 750,751,752,753,754,755
SAP Commerce Cloud, vo verziách 1808,1811,1905,2005
SAP Commerce Cloud (Accelerator Payment Mock), vo verziách 1808, 1811, 1905, 2005
SAP NetWeaver AS ABAP, vo verziách 731, 740, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 782
BANKING SERVICES FROM SAP 9.0(Bank Analyzer), vo verzii 500
S/4HANA FIN PROD SUBLDGR, vo verzii 100
SAP Process Integration (PGP Module – Business-to-Business Add On), vo verzii 1.0
SAP ERP Client for E-Bilanz 1.0, vo verzii 1.0
SAP ERP, vo verziách 600, 602, 603, 604, 605, 606, 616, 617, 618
SAP S/4 HANA, vo verziách 100, 101, 102, 103, 104
SAP 3D Visual Enterprise Viewer, vo verziách 9
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Zneprístupnenie služby
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľnosti, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=562725571

« Späť na zoznam