SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201126-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
Kritická zraniteľnosť v produktoch VMware
Popis
Spoločnosť VMware zverejnila informácie o kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti nachádzajúcej sa vo viacerých jej produktoch.
Zraniteľnosť umožňuje vzdialenému autentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód a spôsobiť úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
23.11.2020
CVE
CVE-2020-4006
IOC
Zasiahnuté systémy
VMware Workspace One Access (Access)
VMware Workspace One Access Connector (Access Connector)
VMware Identity Manager (vIDM)
VMware Identity Manager Connector (vIDM Connector)
VMware Cloud Foundation
vRealize Suite Lifecycle Manager
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame sledovať stránky výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov. Do vydania aktualizácií odporúčame postupovať podľa návodu spoločnosti VMware zverejneného na webovej stránke https://kb.vmware.com/s/article/81731.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo
Zdroje
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0027.html

« Späť na zoznam