SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201214-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.9
Identifikátor
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť Cisco Jabber
Popis
Spoločnosť Cisco vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty Jabber pre Windows, MacOS a pre mobilné platformy, ktoré opravujú štyri bezpečnostné zraniteľnosti, z ktorých jedna je označovaná za kritickú.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi vykonanie škodlivého kódu a získanie úplnej kotrnoly nad zasiahnutým systémom.
Dátum prvého zverejnenia varovania
10.12.2020
CVE
CVE-2020-26085, CVE-2020-27127, CVE-2020-27132, CVE-2020-27133, CVE-2020-27134
IOC
Zasiahnuté systémy
Cisco Jabber for Windows Release verzie staršie ako 12.1.4
Cisco Jabber for Windows Release verzie staršie ako 12.5.3
Cisco Jabber for Windows Release verzie staršie ako 12.6.4
Cisco Jabber for Windows Release verzie staršie ako 12.7.3
Cisco Jabber for Windows Release verzie staršie ako 12.8.4
Cisco Jabber for MacOS Release verzie staršie ako12.8.5
Cisco Jabber for MacOS Release verzie staršie ako12.9.4
Cisco Jabber for Android and iOS Release verzie staršie ako 12.9.4
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-jabber-ZktzjpgO

« Späť na zoznam