SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201214-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Zraniteľnosti v GE Healthcare Imaging a Ultrasound Product
Popis
Spoločnosť GE Healthcare zverejnila informácie o bezpečnostných zraniteľnostiach vo viacerých svojich produktoch.
Najzávažnejšia kritická zraniteľnosť spočíva v existencii zabudovaného administrátorského účtu s predvoleným heslom a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
08.12.2020
CVE
CVE-2020-25175, CVE-2020-25179
IOC
Zasiahnuté systémy
GE Healthcare MR 3.0T Signa HDxt / 3.0T Signa HDx, versions HD 16, HD23
GE Healthcare MR 1.5T Brivo MR355 / Optima MR360, versions SV20.1, SV23.0
GE Healthcare MR 1.5T Signa HDx / 1.5T Signa HDx, Signa HDi / Signa VIBRANT, versions HD16, HD23
GE Healthcare Ultrasound, General Imaging LOGIQ 5 [BT03], LOGIQ 7 (BT03, BT04, BT06], LOGIQ 9 [BT02, BT03, BT04, BT06]
GE Healthcare Ultrasound, Cardiovascular Vivid I [BT06], Vivid 7 {BT02-BT06], EchoPAC (Turnkey) [BT06], Image Vault (Turnkey) [4.3]
GE Healthcare Ultrasound, Women’s Health Voluson 730 [BT05, BT08]
GE Healthcare Advanced Visualization AW 4.0 do verzie AW 4.6, AWS2.0 do verzie AW3.0
GE Healthcare Interventional Innova 2000, 3100, 4100, 2100-IQ, 3100-IQ, 4100-IQ, 212-IQ, 313-IQ
GE Healthcare Interventional Optima 320, CL320i, CL323i, CL320, 3100
GE Healthcare Interventional Optima IGS 320, 330; Innova IGS 5×0, 6×0, 7×0
GE Healthcare Advanced Visualization AW 4.0 do verzie AW 4.6, AWS2.0 do verzie AW3.0
GE Healthcare X-Ray Brivo XR118, XR383, XR515, XR575; Definium 5000, 6000, 8000, AMX 700; Discovery XR650, XR656, XR656+; Optima XR640, XR646, XR220amx, XR200amx; Precision 500D, WDR1
GE Healthcare Mammography Seno 200D, DS, Essential; Senographe Pristina
GE Healthcare Computed Tomography BrightSpeed Elite, Elite Select, Edge, Edge Select
GE Healthcare Computed Tomography Brivo CT385
GE Healthcare Computed Tomography Discovery CT590RT, CT750HD
GE Healthcare Computed Tomography LightSpeed VCT, Pro16, RT16
GE Healthcare Computed Tomography Optima Advance, CT520, CT540, CT660, CT580, CT580RT, CT580W, CT670, CT680 Quantum, Expert & Professional
GE Healthcare Computed Tomography Revolution EVO,HD,ACT, ACTs, CT, Discovery CT, Frontier, Frontier ES
GE Healthcare Nuclear Medicine, PET/CT Brivo NM 615
GE Healthcare Nuclear Medicine, PET/CT Discovery NM 630, NM 750b, NM D530c, NM/CT D570c, NM/CT 670
GE Healthcare Nuclear Medicine, PET/CT Infinia
GE Healthcare Nuclear Medicine, PET/CT Discovery NM830, NM/CT 860, NM/CT850, NM/CT 870, MI MI DR, IQ
GE Healthcare Nuclear Medicine, PET/CT Optima NM/CT 640
GE Healthcare Nuclear Medicine, PET/CT Ventri
GE Healthcare Nuclear Medicine, PET/CT Xeleris
GE Healthcare Nuclear Medicine, PET/CT PET Discovery IQ, IQ upgrade
GE Healthcare Nuclear Medicine, PET/CT PETrace 800
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.gehealthcare.com/en-US/security
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsma-20-343-01

« Späť na zoznam