SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201214-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
Kritické zraniteľnosti v Microsoft Exchange
Popis
Spoločnosť Microsoft vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Microsoft Exchange, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností, z ktorých dve sú označované za kritické.
Najzávažnejšie zraniteľnosti spočívajú v nedostatočnom overovaní cmdlet argumentov a vzdialený autentifikovaný útočník by ich mohol zneužiť na vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
08.12.2020
CVE
CVE-2020-17117, CVE-2020-17132, CVE-2020-17141, CVE-2020-17142, CVE-2020-17143, CVE-2020-17144
IOC
Zasiahnuté systémy
Microsoft Exchange Server 2019 verzie staršie ako Cumulative Update 6
Microsoft Exchange Server 2016 verzie staršie ako Cumulative Update 17
Microsoft Exchange Server 2013 verzie staršie ako Cumulative Update 23
Microsoft Exchange Server 2010 SP3
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2020-Dec
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2020-17132
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2020-17142
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2020-17141
https://blog.rapid7.com/2020/12/08/patch-tuesday-december-2020/

« Späť na zoznam