SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201215-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Kritické zraniteľnosti v routroch D-Link DSR
Popis
Spoločnosť D-Link vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje routre DSR, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
09.12.2020
CVE
CVE-2020-25757, CVE-2020-25758, CVE-2020-25759
IOC
Zasiahnuté systémy
DSR-150 vo verzii staršej ako v3.17B401C
DSR-150N vo verzii staršej ako v3.17B401C
DSR-250 vo verzii staršej ako v3.17B401C
DSR-250N vo verzii staršej ako v3.17B401C
DSR-500 všetky verzie (pozn. jedná sa o zariadenie s ukončenou podporou)
DSR-500N všetky verzie (pozn. jedná sa o zariadenie s ukončenou podporou)
DSR-500 vo verzii staršej ako v3.17B401C
DSR-500AC vo verzii staršej ako v3.17B401C
DSR-1000 vo verzii staršej ako v3.17B401C
DSR-1000N všetky verzie (pozn. jedná sa o zariadenie s ukončenou podporou)
DSR-1000AC vo verzii staršej ako v3.17B401C
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Administrátorom odporúčame limitovať prístup k administratívnemu rozhraniu a jeho funkciám zavedením zoznamu pre riadenie prístupov (ACL).
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://thehackernews.com/2020/12/warning-critical-remote-hacking-flaws.html
https://supportannouncement.us.dlink.com/announcement/publication.aspx?name=SAP10195

« Späť na zoznam