SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201224-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Kritické zraniteľnosti v PTC Kepware LinkMaster a KEPServerEX
Popis
Spoločnosť PTC vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty Kepware ELinkMaster a Kepware KEPServeEX, ktoré opravujú štyri bezpečnostné zraniteľnosti, z ktorých 3 sú označované ako kritické.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočným overovaním používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi spôsobiť zneprístupnenie služby alebo vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
17.12.2020
CVE
CVE-2020-13535, CVE-2020-27263, CVE-2020-27265, CVE-2020-27267
IOC
Zasiahnuté systémy
KEPServerEX verzie staršie ako 6.6.362.0
KEPServerEX verzie staršie ako 6.7.1067.0
KEPServerEX verzie staršie ako 6.8.838.0
KEPServerEX verzie staršie ako 6.9.584.0
ThingWorx Kepware Server verzie staršie ako 6.8.839.0
ThingWorx Kepware Server verzie staršie ako 6.9.584.0
ThingWorx Industrial Connectivity verzie staršie ako 8.4 (6.6.362.0)
ThingWorx Industrial Connectivity verzie staršie ako 8.4 (6.7.1068.0)
OPC-Aggregator verzie staršie ako 6.9.584.0
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Zneprístupnenie služby
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-352-03
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-352-02

« Späť na zoznam