SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201224-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Kritické zraniteľnosti v Treck TCP/IP Stack
Popis
Spoločnosť Treck vydala bezpečnostné aktualizácie svojej implementácie TCP/IP stacku, ktoré opravujú štyri bezpečnostné zraniteľnosti, z ktorých dve sú označované za kritické.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
18.12.2020
CVE
CVE-2020-25066, CVE-2020-27336, CVE-2020-27337, CVE-2020-27338
IOC
Zasiahnuté systémy
Treck TCP/IP 6.0.1.68 or later versions
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Odporúčame uistiť sa, či Vaše produkty nevyužívajú Treck TCP/IP stack v zraniteľných verziách. V prípade, že áno, administrátorom odoprúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov. Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-353-01

« Späť na zoznam