SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20201224-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Kritická zraniteľnosť v Hewlett Packard Enterprise Systems Insight Manager (SIM)
Popis
Spoločnosť Hewlett Packard Enterprise zverejnila informácie o kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti svojho systému na manažment serverov Systems Insight Manager (SIM).
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
16.12.2020
CVE
CVE-2020-7200
IOC
Zasiahnuté systémy
HPE Systems Insight Manager (SIM) vo verzii staršej ako 7.6 (vrátane)
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame sledovať stránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Do vydania bezpečnostných záplat odporúčame vykonať zmeny, ktoré sú zverejnené na adrese:
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=hpesbgn04068en_us.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=hpesbgn04068en_us
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/hpe-discloses-critical-zero-day-in-server-management-software/
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-7200

« Späť na zoznam