SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210114-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.6
Identifikátor
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť v produktoch Mozilla Firefox a Thunderbird
Popis
Spoločnosť Mozilla vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty Firefox a Thunderbird, ktoré opravujú kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
11.01.2021
CVE
CVE-2020-16044
IOC
Zasiahnuté systémy
Mozilla Firefox vo verzii staršej ako 84.0.2
Mozilla Firefox ESR vo verzii staršej ako 78.6.1
Firefox for Android vo verzii staršej ako 84.1.3
Mozilla Thunderbird vo verzii staršej ako 78.6.1
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-02/
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-01/
https://www.cisecurity.org/advisory/a-vulnerability-in-mozilla-firefox-could-allow-for-arbitrary-code-execution_2021-005/

« Späť na zoznam