SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210121-05

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť v produktoch Cisco
Popis
Spoločnosť Cisco vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností, z ktorých jedna je označovaná ako kritická.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
13.01.2021 (posledná aktualizácia 19.01.2021)
CVE
CVE-2019-15992, CVE-2021-1126, CVE-2021-1127, CVE-2021-1130, CVE-2021-1131, CVE-2021-1143, CVE-2021-1144, CVE-2021-1145, CVE-2021-1146, CVE-2021-1147, CVE-2021-1148, CVE-2021-1149, CVE-2021-1150, CVE-2021-1151, CVE-2021-1152, CVE-2021-1153, CVE-2021-1159, CVE-2021-1160, CVE-2021-1161, CVE-2021-1162, CVE-2021-1163, CVE-2021-1164, CVE-2021-1165, CVE-2021-1166, CVE-2021-1167, CVE-2021-1168, CVE-2021-1169, CVE-2021-1170, CVE-2021-1171, CVE-2021-1172, CVE-2021-1173, CVE-2021-1174, CVE-2021-1175, CVE-2021-1176, CVE-2021-1177, CVE-2021-1178, CVE-2021-1179, CVE-2021-1180, CVE-2021-1181, CVE-2021-1182, CVE-2021-1183, CVE-2021-1184, CVE-2021-1185, CVE-2021-1186, CVE-2021-1187, CVE-2021-1188, CVE-2021-1189, CVE-2021-1190, CVE-2021-1191, CVE-2021-1192, CVE-2021-1193, CVE-2021-1194, CVE-2021-1195, CVE-2021-1196, CVE-2021-1197, CVE-2021-1198, CVE-2021-1199, CVE-2021-1200, CVE-2021-1201, CVE-2021-1202, CVE-2021-1203, CVE-2021-1204, CVE-2021-1205, CVE-2021-1206, CVE-2021-1207, CVE-2021-1208, CVE-2021-1209, CVE-2021-1210, CVE-2021-1211, CVE-2021-1212, CVE-2021-1213, CVE-2021-1214, CVE-2021-1215, CVE-2021-1216, CVE-2021-1217, CVE-2021-1223, CVE-2021-1224, CVE-2021-1226, CVE-2021-1236, CVE-2021-1237, CVE-2021-1238, CVE-2021-1239, CVE-2021-1240, CVE-2021-1242, CVE-2021-1245, CVE-2021-1246, CVE-2021-1258, CVE-2021-1267, CVE-2021-1307, CVE-2021-1310, CVE-2021-1311, CVE-2021-1360
IOC
Zasiahnuté systémy
RV110W Wireless-N VPN Firewall (všetky verzie – ukončená podpora)
RV130 VPN Router (všetky verzie – ukončená podpora)
RV130W Wireless-N Multifunction VPN Router (všetky verzie – ukončená podpora)
RV215W Wireless-N VPN Router (všetky verzie – ukončená podpora)
Cisco ASA Software vo verzii staršej ako 9.4
AnyConnect Secure Mobility Client pre Linux vo verzii staršej ako 4.9.03047
AnyConnect Secure Mobility Client pre MacOS vo verzii staršej ako 4.9.03047
AnyConnect Secure Mobility Client pre Windows vo verzii staršej ako 4.9.03049
Cisco CMX Release vo verzii staršej ako 10.6.3
Unified Communications Manager (Unified CM) vo verzii staršej ako 12.5(1)SU3
Unified Communications Manager Session Management Edition (Unified CM SME) vo verzii staršej ako 12.5(1)SU3
Unified Communications Manager IM and Presence Service (Unified CM IMP) vo verzii staršej ako 12.5(1)SU3
Unity Connection vo verzii staršej ako 12.5(1)SU3
Emergency Responder vo verzii staršej ako 12.5(1)SU3
Prime License Manager vo verzii staršej ako 11.5(1)SU9
Cisco DNA Center Software vo verzii staršej ako 2.2.1.0
Cisco FMC vo verzii staršej ako 6.7.0
IP kamery Cisco Video Surveillance 8000 séria s nainštalovaným firmware vo verzii staršej ako 1.0.9-8 a aktívnym Cisco Discovery protokolom
Cisco Finesse vo verzii staršej ako 12.5 ES05
Cisco Enterprise NFVIS zariadenia vo verzii staršej ako 4.4.1
Cisco Proximity Desktop pre Windows vo verzii staršej ako 3.1.0
1000 Series Integrated Services Routers (ISRs) všetky verzie
3000 Series Industrial Security Appliances (ISAs) všetky verzie
4000 Series Integrated Services Routers (ISRs) všetky verzie
Cloud Services Router 1000V všetky verzie
Cisco UTD Snort IPS Engine Software vo verzii staršej ako XE 17.4.1
Firepower Threat Defense (FTD) Software vo verzii staršej ako 6.5.0.5
Snort vo verzii staršej ako2.9.14.10
Integrated Services Virtual Router (ISRv) všetky verzie
Meraki MX64 všetky verzie
Meraki MX64W všetky verzie
Meraki MX67 všetky verzie
Meraki MX67C všetky verzie
Meraki MX67W všetky verzie
Meraki MX68 všetky verzie
Meraki MX68CW všetky verzie
Meraki MX68W všetky verzie
Meraki MX100 všetky verzie
Meraki MX84 všetky verzie
Meraki MX250 všetky verzie
Meraki MX450 všetky verzie
Cisco ASR 5000 séria routerov vo verzii staršej ako 21.19.7
Cisco Webex Meetings stránky vo verzii staršej ako 24.11.2020
Cisco Webex Meetings Server vo verzii staršej ako 3.0MR3 Security Patch 6
Cisco Webex Meetings Server vo verzii staršej ako 4.0MR3 Security Patch 5
Cisco Webex Teams vo verzii staršej ako 40.12.0.17293.
Cisco AnyConnect Secure Mobility Client pre Windows vo verzii staršej ako 4.9.04043
Presnú specifikáciu jednotlivých zasiahnutých produktov nájdete na webovej adrese:
https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x?product=Cisco&sort=-day_sir#~Vulnerabilities
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov alebo prejsť na produkty s aktívnou podporou.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-rv-overflow-WUnUgv4U
https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x?product=Cisco&sort=-day_sir#~Vulnerabilities
https://threatpost.com/cisco-flaw-cmx-software-retailers/163027/

« Späť na zoznam