SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210121-06

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť v produktoch Reolink
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o dvoch zraniteľnostiach produktov Reolink, z ktorých jedna je označovaná ako kritická.
Najzávažnejšia zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii zabezpečenia prenosu dát medzi Reolink zariadeniami a Reolink serverom a vzdialený neautentifikovaný útočník by ju mohol zneužiť na získanie neoprávneného prístupu k citivým údajom, vrátane obrazu z kamier.
Dátum prvého zverejnenia varovania
19.01.2021
CVE
CVE-2020-25169, CVE-2020-25173
IOC
Zasiahnuté systémy
Reolink všetky verzie vrátane RLC-4XX série
Reolink všetky verzie vrátane RLC-5XX série
Reolink všetky verzie vrátane RLN-X10 série
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnená zmena v systéme
Odporúčania
Administrátorom odporúčame sledovať stránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-019-02

« Späť na zoznam