SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210215-05

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Viacero kritických bezpečnostných zraniteľností v produktoch SolarWinds
Popis
Spoločnosť SolarWinds vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty Orion a ServU-FTP, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených paketov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
04.02.2021
CVE
CVE-2021-25274, CVE-2021-25275, CVE-2021-25276
IOC
Zasiahnuté systémy
SolarWinds Orion Platform vo verzii staršej ako 2020.2.4
SolarWinds ServU-FTP vo verzii staršej ako 15.2.2 HF1
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.cisecurity.org/advisory/multiple-vulnerabilities-in-solarwinds-orion-and-servu-ftp-could-allow-for-remote-code-execution_2021-021/
https://www.infosecurity-magazine.com/news/three-more-vulnerabilities/
https://www.computerweekly.com/news/252495701/SolarWinds-patches-two-critical-CVEs-in-Orion-platform
https://media.cert.europa.eu/static/SecurityAdvisories/2021/CERT-EU-SA2021-008.pdf
https://vuldb.com/?id.169176
https://thwack.solarwinds.com/t5/NPM-Discussions/CVE-2021-25274-CVE-2021-25275-CVE-2021-25276/td-p/617626

« Späť na zoznam