SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210215-06

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.6
Identifikátor
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť v produkte Mozilla Firefox
Popis
Spoločnosť Mozilla vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Firefox, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorenej webovej stránky vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
05.02.2021
CVE
IOC
Zasiahnuté systémy
Firefox vo verzii staršej ako 85.0.1
Firefox ESR vo verzii staršej ako 78.7.1
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-06/
https://www.ghacks.net/2021/02/06/firefox-85-0-1-fixes-a-critical-security-issue-and-bugs/
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/196306

« Späť na zoznam