SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210215-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Viacero kritických bezpečnostných zraniteľností v produktoch Realtek
Popis
Spoločnosť Realtek vydala bezpečnostné aktualizácie svojho portfólia chipov RTL, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočným overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
03.02.2021
CVE
CVE-2020-25854, CVE-2020-25855, CVE-2020-25856, CVE-2020-25857
IOC
Zasiahnuté systémy
Realtek RTL8195AM vo verzii staršej ako 2.0.6
Realtek RTL8711AM vo verzii staršej ako 2.0.6
Realtek RTL8711AF vo verzii staršej ako 2.0.6
Realtek RTL8710AF vo verzii staršej ako 2.0.6
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu firmwaru zariadení, ktoré používajú zraniteľné chipy. V prípade, že na Vaše zariadenie nie sú dostupné aktualizácie, odporúčame Vám sledovať stránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/196127
https://thehackernews.com/2021/02/critical-bugs-found-in-popular-realtek.html
https://www.vdoo.com/blog/realtek-rtl8195a-vulnerabilities-discovered
https://www.realtek.com/en/products/communications-network-ics/item/rtl8195am
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-25854

« Späť na zoznam