SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210215-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť v produktoch SonicWall SMA
Popis
Spoločnosť SonicWall vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty série SSLVPN SMA, ktoré opravujú kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi zrealizovať útok typu SQL injection.
Dátum prvého zverejnenia varovania
04.02.2021
CVE
CVE-2021-20016
IOC
Zasiahnuté systémy
SonicWall SMA 200 s firmware vo verzii staršej ako 10.2.0.5-29sv
SonicWall SMA 210 s firmware vo verzii staršej ako 10.2.0.5-29sv
SonicWall SMA 400 s firmware vo verzii staršej ako 10.2.0.5-29sv
SonicWall SMA 410 s firmware vo verzii staršej ako 10.2.0.5-29sv
SonicWall SMA 500v s firmware vo verzii staršej ako 10.2.0.5-29sv
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnená zmena v systéme
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov. Po vykonaní aktualizácie odporúčame preveriť integritu databázy (napr. vytvorené používateľské účty) a prístupové logy na prítomnosť pokusov o SQL injekciu.
Zdroje
https://www.cisecurity.org/advisory/a-vulnerability-in-sonicwall-sma-100-series-could-allow-for-sql-injection_2021-020/
https://www.sonicwall.com/support/product-notification/urgent-patch-available-for-sma-100-series-10-x-firmware-zero-day-vulnerability-updated-feb-3-2-p-m-cst/210122173415410/
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/196232
https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2021-0001
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-20016

« Späť na zoznam