SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210216-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť v produkte Advantech iView
Popis
Spoločnosť Advantech vydala bezpečnostné aktualizácie na svoj produkt iView, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností, z toho jednu kritickú.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
09.02.2021
CVE
CVE-2021-22652, CVE-2021-22654, CVE-2021-22656, CVE-2021-22658
IOC
Zasiahnuté systémy
Advantech iView vo verzii staršej ako v5.7.03.6112
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Eskalácia privilégií
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-040-02
https://advantech-bb.com/product/iview-snmp-management-software/

« Späť na zoznam