SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210216-06

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť v produkte Palo Alto Prisma Cloud Compute
Popis
Spoločnosť Palo Alto Networks vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Prisma Cloud Compute, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup k citlivým údajom a vykonať neoprávnené zmeny v systéme.
Dátum prvého zverejnenia varovania
11.02.2021
CVE
CVE-2021-3033
IOC
Zasiahnuté systémy
Prisma Cloud Compute vo verzii staršej ako 20.12 update 1
Prisma Cloud Compute vo verzii staršej ako 20.09 (vrátane)
Prisma Cloud Compute vo verzii staršej ako 20.04 (vrátane)
Prisma Cloud Compute vo verzii staršej ako 19.11 (vrátane)
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnená zmena v systéme
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://security.paloaltonetworks.com/
https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2021-3033
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/196647

« Späť na zoznam