SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210329-06

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.8
Identifikátor
Apple produkty – aktívne zneužívané zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Apple vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú dve bezpečnostné zraniteľnosti.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorenej webovej stránky vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Zraniteľnosť je v súčasnosti aktívne zneužívaná útočníkom.
Dátum prvého zverejnenia varovania
26.03.2021
CVE
CVE-2021-1844, CVE-2021-1879
IOC
Zasiahnuté systémy
watchOS vo verzii staršej ako 7.3.3
iOS vo verzii staršej ako 12.5.2
iOS vo verzii staršej ako 14.4.2
iPadOS vo verzii staršej ako 14.4.2
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://thehackernews.com/2021/03/apple-issues-urgent-patch-update-for.html
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/apple-fixes-a-ios-zero-day-vulnerability-actively-used-in-attacks/
https://vuldb.com/?id.171904
https://vuldb.com/?id.171905
https://www.securitynewspaper.com/2021/03/26/zero-day-flaws-on-ios-actively-exploited-update-your-mobile-system-asap/

« Späť na zoznam