SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210331-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
ArubaNetwork Instant Access Point – viacero kritických zraniteľností
Popis
Spoločnosť ArubaNetwork vydala bezpečnostné aktualizácie na produkt Instant Access Point, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených paketov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
30.03.2021
CVE
CVE-2019-5317, CVE-2019-5319, CVE-2020-24635, CVE-2020-24636, CVE-2021-25143, CVE-2021-25144, CVE-2021-25145, CVE-2021-25146, CVE-2021-25148, CVE-2021-25149, CVE-2021-25150, CVE-2021-25155, CVE-2021-25156, CVE-2021-25157, CVE-2021-25158, CVE-2021-25159, CVE-2021-25160, CVE-2021-25161, CVE-2021-25162
IOC
Zasiahnuté systémy
Aruba Instant Access Point vo verzii staršej ako 6.4.4.8-4.2.4.18
Aruba Instant Access Point vo verzii staršej ako 6.5.4.17
Aruba Instant Access Point vo verzii staršej ako 8.3.0.13
Aruba Instant Access Point vo verzii staršej ako 8.5.0.7
Aruba Instant Access Point vo verzii staršej ako 8.6.0.3
Aruba Instant Access Point vo verzii staršej ako 8.7.0.0
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Odporúčame zablokovať prístup do zariadení ArubaNetwork Instant na porte UDP/8211 pre všetkých neznámych užívateľov.
Zdroje
https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2021-007.txt
https://www.cisecurity.org/advisory/multiple-vulnerabilities-in-arubanetworks-instant-access-point-could-allow-for-arbitrary-code-execution_2021-040/

« Späť na zoznam