SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210331-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.0
Identifikátor
Jenkins pluginy – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Spoločnosť Jenkins vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje pluginy, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi prostredníctvom injekcie škodlivého skriptu vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
30.03.2021
CVE
CVE-2021-21628, CVE-2021-21629, CVE-2021-21630, CVE-2021-21631, CVE-2021-21632, CVE-2021-21633, CVE-2021-21634, CVE-2021-21635, CVE-2021-21636, CVE-2021-21637, CVE-2021-21638
IOC
Zasiahnuté systémy
Jenkins Build With Parameters Plugin vo verzii staršej ako 1.5.1
Jenkins Cloud Statistics Plugin vo verzii staršej ako 0.27
Jenkins Extra Columns Plugin vo verzii staršej ako 1.23
Jenkins Jabber (XMPP) notifier and control Plugin vo verzii staršej ako 1.42
Jenkins OWASP Dependency-Track Plugin vo verzii staršej ako 3.1.1
Jenkins REST List Parameter Plugin vo verzii staršej ako 1.3.1
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Odporúčame uistiť sa, či Vaše aplikácie nevuyžívajú zraniteľné Jenkins pluginy. V prípade, že áno, administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.jenkins.io/security/advisory/2021-03-30/
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/199113

« Späť na zoznam