SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210406-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
Rockwell Automation FactoryTalk AssetCentre – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Spoločnosť Rockwell Automation vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt FactoryTalk AssetCentre, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
01.04.2021
CVE
CVE-2021-27460, CVE-2021-27462, CVE-2021-27464, CVE-2021-27466, CVE-2021-27468, CVE-2021-27470, CVE-2021-27472, CVE-2021-27474, CVE-2021-27476
IOC
Zasiahnuté systémy
FactoryTalk AssetCentre vo verzii staršej ako v11.00
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-091-01
https://www.securityweek.com/nine-critical-flaws-factorytalk-product-pose-serious-risk-industrial-firms
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/199267
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/software/factorytalk/maintenancesuite/assetcentre.html

« Späť na zoznam