SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210406-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Fortinet FortiOS – kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Fortinet vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt FortiOS, ktorá opravuje tri kritické bezpečnostné zraniteľnosti.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Zraniteľnosti sú v súčasnosti aktívne zneužívané útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
03.07.2020 (posledná aktualizácia 02.04.2021)
CVE
CVE-2018-13379, CVE-2019-5591, CVE-2020-12812, CVE-2020-9922
IOC
Zasiahnuté systémy
FortiOS vo verzii staršej ako 6.4.1
FortiOS vo verzii staršej ako 6.2.4
FortiOS vo verzii staršej ako 6.0.10
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://threatpost.com/fbi-apts-actively-exploiting-fortinet-vpn-security-holes/165213/
https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-19-283

« Späť na zoznam